Smartfony wykryją nietrzeźwość? Przełomowe badania z Uniwersytetu Stanford

Badania wykazały, że smartfony mogą wykryć stan upojenia alkoholowego osoby na podstawie zmian w jej głosie. Technologia ta otwiera nowe możliwości w zapobieganiu wypadkom i śmierciom związanym z alkoholem.

Zespół badawczy z Uniwersytetu Stanford, pod kierunkiem prof. Briana Suffoletto, wykorzystał sensory wbudowane w smartfony do nagrywania głosu uczestników przed i po spożyciu alkoholu. Następnie, za pomocą programu cyfrowego, izolowali i mierzyli określone aspekty głosu, takie jak częstotliwość i ton. Wyniki te, sprawdzone wobec wyników pomiarów zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, wykazały, że opracowany model przewidywał poziom nietrzeźwości osoby z dokładnością 98%.

Nowa era w detekcji poziomu alkoholu

Badanie objęło 18 dorosłych, którzy przed piciem alkoholu oraz co godzinę przez siedem godzin po spożyciu, czytali na głos skomplikowane łamańce językowe. Zapisywane głosy były następnie analizowane pod kątem różnych parametrów głosowych. Takie innowacyjne wykorzystanie powszechnych urządzeń może stanowić przełom w monitorowaniu i prewencji nadużywania alkoholu.

Wielowymiarowa analiza zachowań

Profesor Suffoletto zwraca uwagę, że inne zachowania, takie jak sposób chodzenia czy pisanie SMS-ów, mogą być wykorzystane razem z analizą wzorców głosowych do oceny poziomu nietrzeźwości. Wykorzystanie takich wskaźników w czasie rzeczywistym może mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności interwencji.

Badanie to jest krokiem milowym w kierunku rozwoju narzędzi mogących pasywnie monitorować nasze codzienne rutyny w celu identyfikacji epizodów picia. Potrzebne są jednak dalsze, szersze badania, aby potwierdzić ważność wyników. Przyszłość może przynieść aplikacje mobilne, które pomogą nam bezpieczniej korzystać z alkoholu, ostrzegając nas o przekroczeniu bezpiecznych limitów.

Poszukujesz serwisu telefonów w Krakowie? Odwiedź naszą stronę!

źródło: news.sky.com