Spór o podatek od smartfonów – twórcy domagają się odszkodowania

Stowarzyszenie Filmowców Polskich walczy o sprawiedliwość – żąda odszkodowania od państwa za niewdrożone przepisy opłaty reprograficznej. Ta opłata miałaby obowiązywać na zakup smartfonów i tabletów. Czy artyści odzyskają setki milionów złotych?

Opłata reprograficzna – czym jest i dlaczego nie została wprowadzona?

W świetle prawa opłata reprograficzna to wynagrodzenie dla twórców za użytkowanie ich dzieł w ramach dozwolonego użytku prywatnego. W Polsce jednak, mimo presji ze strony środowisk artystycznych oraz dyrektyw unijnych, przepisy regulujące tę kwestię nie zostały wprowadzone w życie. To zaniechanie doprowadziło do pozwu przeciwko Skarbowi Państwa, który może kosztować budżet państwa kilkaset milionów złotych.

Walka o rekompensatę – jakie argumenty mają twórcy?

Stowarzyszenie Filmowców Polskich nie tylko walczy o należne odszkodowanie, ale również zwraca uwagę na problem niedostosowania polskich przepisów do standardów unijnych. Wysokość żądanej rekompensaty jest efektem lat zaniechania i różnicy w poziomie opłat reprograficznych pomiędzy Polską a innymi krajami UE.

Działania Stowarzyszenia Filmowców Polskich mogą przyczynić się do ważnych zmian w polskim systemie praw autorskich. Wyrok w tej sprawie może być przełomowy zarówno dla artystów, jak i konsumentów. Czas pokaże, czy twórcy odzyskają należne im środki i czy polskie prawo w końcu zostanie dostosowane do wymogów unijnych.

Poszukujesz serwisu telefonów w Krakowie? Odwiedź naszą stronę!

źródło: biznes.interia.pl