Czy telefony komórkowe starzeją się dziś szybciej?

Przeprowadzono ankietę rzucającą światło na wiek telefonów komórkowych, którymi obecnie posługują się użytkownicy. Wyniki są zaskakujące i pozwalają zastanowić się nad ewolucją wieku tych urządzeń. Jak długo użytkownicy zwykle korzystają z jednego modelu telefonu i jakie czynniki wpływają na długość użytkowania tych urządzeń?

Jak stary jest Twój obecny telefon?

Pierwsze pytanie brzmiało: „Ile lat ma twój obecny telefon?” Odpowiedzi były zróżnicowane, ale przeważającą odpowiedzią było „1 rok„, co sugeruje, że wielu ludzi niedawno dokonało wymiany swojego urządzenia. Analizując wyniki, można zauważyć, że większość ankietowanych korzysta z telefonów, które mają maksymalnie 2 lata. Jednak zaskakująco dużo osób używa telefonów, które mają 3 lata lub więcej. Warto dodać, że aż jedna trzecia respondentów korzysta z urządzeń, które mają co najmniej 4 lata.

Jak stary był Twój ostatni telefon?

Kolejne pytanie to: „Ile lat miał twój ostatni telefon?” Dwie trzecie ankietowanych wymieniło swój poprzedni telefon po co najmniej 3 latach użytkowania. Telefony, które przetrwały tylko rok lub dwa, stanowią mniejszość. Co ciekawe, telefony, które przetrwały 5 lat lub dłużej, są równie powszechne, co te, które przetrwały tylko 2 lata.

Planujesz wymianę obecnego telefonu?

Ostatnie pytanie z ankiety sugeruje, że wielu użytkowników planuje utrzymanie swoich obecnych telefonów przez co najmniej 4 lata. Najpopularniejszą odpowiedzią było „5+ lat„. Warto zauważyć, że najczęstszym okresem wymiany telefonu w poprzednim cyklu wynosił 3 lata (odpowiedziało tak 25,5% ankietowanych w drugiej ankiecie). Dla wielu osób ten okres może zostać wydłużony o co najmniej rok, być może dłużej. Tymczasem liczba osób, które wymieniają telefon po roku lub dwóch, będzie zmniejszać się do jednej czwartej.

Co wpływa na długość użytkowania telefonu?

Te wyniki świadczą o tym, że producenci telefonów tworzą sprzęt, który wytrzymuje lata, nawet w szybko zmieniającym się świecie technologii. Dłuższy okres wsparcia oprogramowania również odgrywa tu istotną rolę. Zawsze będą entuzjaści nowych technologii, którzy kupują nowe urządzenia jak najszybciej. Jednak chyba że producenci telefonów wprowadzą nowe „must have” funkcje, większość innych osób będzie zadowolona z utrzymania swojego obecnego telefonu przez dłuższy czas niż dotychczas.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług serwisu telefonów

źródło: gsmarena.com